Asigurare

Dezvoltarea pieței de asigurări a devenit unul dintre obiectivele de bază în reforma economică. Condițiile socio-economice moderne impun crearea unui sistem științific integrat, care să asigure dezvoltarea continuă a asigurărilor, ținând cont de cerințele standardelor internaționale de reglementare a pieței asigurărilor. Știința asigurărilor are drept scop acoperirea unui număr de aspecte, fără soluționarea cărora nu putem vorbi despre o dezvoltare socio-economică stabilă. De la înființarea sa, asigurarea ca instituție, asigură nu doar minimizarea consecințelor diferitor pagube, dar, de asemenea, creează premise pentru solidaritate socială și ajutor reciproc. În contextul diferitor tipuri de organizare socială, activitățile indivizilor pentru protecția împotriva riscurilor și a pagubelor se disting esențial.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *