Divertisment

Divertismentul și recreerea joacă un rol vital în viața fiecărui om, de acestea depind starea generală și randamentul de muncă al persoanei. În legătură cu o varietate de preferințe ale fiecărei persoane la capitolul: tipuri de agrement și divertisment, există o varietate de facilități, și anume: parc acvatic, cluburi de noapte, restaurante, cafenele și distracții.

Protecție și securitate

«Protecția și securitatea» este unul din aspectele cheie ale oricărei activități ale întreprinderilor, precum și încrederea în propria integritate. Serviciile de securitate ale companiei noastre sunt furnizate atât societăților, cât și persoanelor fizice. Nivelul înalt de pregătire al angajaților noștri și asigurarea unei securități globale pentru Dvs. sau compania Dvs. va oferi o oportunitate de a minimiza riscurile și de …

Asigurare

Dezvoltarea pieței de asigurări a devenit unul dintre obiectivele de bază în reforma economică. Condițiile socio-economice moderne impun crearea unui sistem științific integrat, care să asigure dezvoltarea continuă a asigurărilor, ținând cont de cerințele standardelor internaționale de reglementare a pieței asigurărilor. Știința asigurărilor are drept scop acoperirea unui număr de aspecte, fără soluționarea cărora nu putem vorbi despre o dezvoltare …

Agro

Evidențiind componentele din structura sectorială, ținem să menționăm, că, din punct de vedere istoric, producția agricolă constituie baza naturală pentru dezvoltarea celor mai multe economii regionale și naționale și, ca rezultat, această creștere este caracterizată ca o dezvoltare agro-economică.

Turizm

Dezvoltarea sectorului turistic și prestarea serviciilor turistice de înaltă calitate reprezintă o sursă suplimentară de venituri bugetare, ceea ce ne permite să vorbim despre un rol important în dezvoltarea economică a turismului pentru întreaga țară. Esența unei astfel de dezvoltări poate fi urmărită examinând sistemul de indicatori economici specifici, care reflectă cantitatea și calitatea serviciilor turistice, indicatorii economici ai activităților …

Marmură, nisip, pietriș

Resursele minerale reprezintă baza dezvoltării economice și independenței unui stat. Într-un mediu economic stabil, care asigură o funcționare normală a tuturor sectoarelor ale economiei unei țări, consumul de materiale de construcție nemetalice înregistrează, de regulă, un progres constant. Molozul, pietrișul, nisipul, ș.a. sunt cele mai importante materiale nemetalice pentru construcție. Extracția lor depășește producția întregii materii prime de minereu și …

Fabrica de prelucrare a lemnului

Fabricile de prelucrare a lemnului ocupă un loc important în economie fiind una dintre cele mai importante industrii. Practic orice sector al economiei naționale folosește lemnul și produsele de prelucrare ale acestuia. Astăzi există și funcționează cu succes un număr mare de fabrici care produc diferite tipuri de produse, jucând un rol important în viața cotidiană a cetățenilor.

Servicii de consultanță

În prezent, serviciile de consultanță au devenit un element esențial al infrastructurii economiei de piață. Serviciile de consultanță în domeniul afacerilor reprezintă, de fapt, o asistență profesională pentru conducători și manageri, care se ocupă de examinarea aspectelor și elaborarea soluțiilor în vederea asigurării unei funcționări stabile și unei dezvoltări durabile a întreprinderilor și companiilor. Astfel, serviciile profesionale de consultanță, prestate …

Activitate financiară

Activitatea financiară a companiei are drept scop formarea capitalului inițial și furnizarea ulterioară a unor proporții rezonabile în formarea și utilizarea veniturilor și a resurselor financiare, precum și crearea condițiilor pentru îndeplinirea obligațiilor față de Stat, cumpărători și furnizori. Analiza performanței financiare a organizației, precum și controlul direct al acesteia, permit evitarea unui număr de riscuri economice. Prin combinarea analizei …

Tehnologii Informaționale

Tehnologiile informaționale și economia – sunt două domenii strâns legate, care împreună dau un efect economic precum și un rezultat al producției pozitiv. O economie modernă nu se poate dezvolta dinamic și rapid fără utilizarea celor mai recente tehnologii informaționale. Astăzi, crearea de noi tehnologii devine importantă în evaluarea eficienței dezvoltării economice a societății.