SERVICII DE ASIGURARE

Dezvoltarea pieței interne a asigurărilor a devenit una dintre sarcinile importante ale reformei economice a Republicii Moldova.

Condițiile socio-economice moderne necesită crearea unui sistem integral științific argumentat, care să asigure dezvoltarea în continuare a asigurărilor, luând în considerare cerințele standardelor internaționale pentru reglementarea pieței asigurărilor.

Știința asigurărilor este concepută pentru a acoperi o gamă largă de probleme, fără de soluționarea cărora este imposibil să vorbim despre o dezvoltare socio-economică stabilă. Încă de la înființare, asigurarea ca instituție socială oferă nu numai minimizarea consecințelor diferitelor daune, ci creează premisele solidarității sociale și asistenței reciproce.

În contextul diferitelor tipuri de organizare socială, activitățile indivizilor de protecție împotriva riscurilor și daunelor se disting prin originalitate semnificativă.