ISTORIE

„STATI-HOLDING” este prezentat în spațiul economic al Republicii Moldova de un grup de companii care funcționează cu succes din 1993.


PREȘEDINTELE „STATI-HOLDING” – Gabriel Stati.


ACTIVITĂȚILE „STATI-HOLDING” se concentrează pe domenii ale economiei precum: finanțe și investiții, rafinare a petrolului, imobiliare, construcții, tehnologie informațională, produse farmaceutice, securitate, divertisment și multe altele.


STRATEGIA „STATI-HOLDING” vizează identificarea și implementarea de noi proiecte, dezvoltarea de noi afaceri competitive pe piața globală, intrarea pe noi piețe, creșterea eficienței activelor prin consolidarea resurselor și crearea de valoare adăugată pentru angajații Holdingului.

Pentru a atinge obiectivele stabilite, un grup de parteneri strategici ai Holdingului și Holdingul în sine lucrează împreună, atât în ​​etapa de dezvoltare, cât și în etapa de implementare a noilor proiecte.


PRINCIPALUL OBIECTIV AL „STATI-HOLDING” este de a obține poziții de lider în ceea ce privește indicatorii-cheie printre corporațiile transnaționale comparabile în ceea ce privește volumul producției și scara activității, precum și creșterea profiturilor și a nivelurilor generale de venit, extinderea activităților și crearea de noi locuri de muncă.


PRINCIPIILE OPERAȚIUNILOR „STATI-HOLDING” – eficiență, profitabilitate, competitivitate, atractivitatea investițiilor, respectarea echilibrată a intereselor partenerilor și angajaților holdingului.

La un anumit stadiu de dezvoltare, a devenit evident că grupul de companii avea nevoie de o structură capabilă să genereze noi proiecte competitive și să contribuie la economia Moldovei și a altor țări.


„STATI-HOLDING” asigură pe deplin conformitatea activităților sale cu cerințele internaționale în domeniul protecției mediului, standardelor de eficiență, competitivitate și transparență, caracteristicile sociale și culturale ale acelor regiuni și țări în care își desfășoară activitatea.


ȚĂRI în care activează „STATI-HOLDING”: Moldova, Rusia, Ucraina, Belarus, Bulgaria, Azerbaidjan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kârgâzstan, Turcia, România, Republica Cehă, Franța, Spania, Monaco, Olanda, Japonia, Honduras, Sudan, Kenya , EAU, SUA.

De-a lungul istoriei existenței sale, Holdingul a trecut pe o cale naturală de dezvoltare și astăzi ocupă o poziție de lider.


CARACTERISTICI DISTINCTIVE ale „STATI-HOLDING” – un nivel ridicat de management și o abordare de piață a organizării afacerilor.


Astăzi, „STATI-HOLDING” are experiența necesară, cunoștințe, personal profesionist și resurse financiare pentru a pune în aplicare proiecte serioase la scară largă. Holdingul și echipa își stabilește noi obiective importante de dezvoltare pe termen lung, caracterizată prin eficiență ridicată și dedicare deplină.