Utilizarea acestui site web constituie un acord cu următorii termeni:

  • „Stati Holding” oferă acces gratuit la acest site web („site”) pentru toate persoanele („utilizatori”).
  • Informațiile prezentate pe acest site au un scop exclusiv informativ.
  • „Stati Holding” permite utilizatorilor să viziteze site-ul și să descarce și să copieze informații, documente și materiale (denumite în mod colectiv „materiale”) de pe site pentru nevoile personale necomerciale ale utilizatorului, fără dreptul de a le revinde sau distribui sau de a crea colecții, sau rezumând documente bazate pe acestea, în conformitate cu condițiile definite mai jos, precum și în conformitate cu restricții mai specifice care se pot aplica materialelor de pe acest site;
  • Compania „Stati Holding” administrează acest site.

Toate materialele „Stati Holding” postate pe acest site sunt supuse acestor termeni:

  • cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, concluziile, interpretările și concluziile conținute în materialele de pe acest site aparțin unor angajați ai „Stati Holding” care au pregătit materialele relevante și nu reflectă în toate cazurile opinia „Stati Holding”.

DISCLAIMER:

Materialele oferite pe acest site sunt oferite „ca atare” fără nicio garanție, fie exprimată, fie implicită, incluzând, fără excepție, garanții de beneficii comerciale, beneficii pentru scopuri anume și nelimitare a oricăror drepturi.

„Stati Holding” nu garantează și nu își asumă răspundere cu privire la acuratețea sau caracterul complet al unui astfel de material.

„Stati Holding” va suplimenta periodic, va modifica, va îmbunătăți sau actualiza materialele de pe acest site fără notificare prealabilă.

În niciun caz „Stati Holding” nu va fi responsabilă pentru orice pierdere, daună, răspundere civilă sau cheltuieli suportate, conform declarației, ca urmare a utilizării acestui site, inclusiv, fără excepție, eventualele disfuncționalități, erori, omisiuni, refuzuri sau întârzieri.

Utilizarea acestui site ține exclusiv de riscul utilizatorului.

În niciun caz, inclusiv, dar fără a se limita la neglijență, „Stati Holding” sau filialele sale nu vor fi responsabili pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale, intenționate sau accidentale, chiar dacă „Stati Holding” a fost notificată cu privire la posibilitatea unei astfel de daune.

Utilizatorul este de acord în mod expres și recunoaște că „Stati Holding” nu este responsabil pentru comportamentul niciunui utilizator.

Acest site poate conține sfaturi, opinii și declarații de la diferiți furnizori de informații.

„Stati Holding” nu determină și nu susține acuratețea sau fiabilitatea oricăror sfaturi, opinii, declarații sau alte informații furnizate de către orice furnizor de informații, orice utilizator al acestui site sau orice altă persoană fizică sau juridică. Utilizarea oricăror astfel de sfaturi, opinii, declarații sau alte informații este pe propriul Dvs. risc. Nici „Stati Holding”, nici subdiviziunile sale sau niciunul dintre agenții, angajații, furnizorii de informații sau materiale respective nu sunt răspunzători față de niciun utilizator sau orice altă persoană pentru inexactități, erori, omisiuni, încălcări, ștergeri, defecte, modificări sau utilizarea oricăror materiale oferite sau pentru relevanța și acuratețea lor și nu sunt responsabili pentru orice defecțiune, viruși computerizați sau defecțiuni ale liniei de comunicare, indiferent de motiv sau de orice daune cauzate de aceasta.